Strona główna

8 listopada międzynarodowe organizacje radiologiczne ogłosiły "Światowym Dniem Radiologii. Rok temu zostało otwarte Muzeum Politechniki Opolskiej i lamp rentgenowskich - jedyna tego typu placówka w Polsce. W tym dniu MPO pragnie zaprosić wszystkich do udziału w "Wieczorze z Rentgenem".

Patronat nad uroczystością objął Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 8 LISTOPADA 2012

  • godz. 14:00 - rozpoczęcie spotkania w sali konferencyjnej Muzeum
  • nawiązanie do 100 rocznicy odkrycia zjawiska dyfrakcji rentgenowskiej przez Maxa von Lauego (Laureata nagrody Nobla)
  • wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa
  • wystąpienie dr inż. Grzegorza Jezierskiego na temat rocznej działalności Muzeum
  • referat okolicznościowy pt: "Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej w badaniach kryminalistycznych" - dr Robert Bachliński z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie
  • zwiedzanie ekspozycji Muzeum
  • poczęstunek dla gości
  • około godziny 19:00 - zakończenie imprezy.