Strona główna

Prortg21

XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) – spektrometria fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim 

XRD (X-Ray Diffraction) – dyfrakcja rentgenowska 
XRR (X-Ray Reflectivity) – reflektometria rentgenowska 
XRF (X-Ray Fluorescence) – fluorescencja rentgenowska 
XFA (X-ray Fluorescence Analysis) – rentgenowska analiza fluorescencyjna 
NDT (Non-Destructive Testing) - badania nieniszczące materiałów i wyrobów 

Uwaga: Granice obszarów dotyczą wartości wysokiego napięcia [kV] a nie energii [keV]