Strona główna

Muzeum przyporządkowane jest działowi Promocji i Kultury, który kompleksowo zajął się jego organizacją, będzie dbał o trzy podstawowe funkcje muzeum:

  • funkcję ochronną (zbieranie okazów muzealnych, ich porządkowanie i systematyzowanie),
  • funkcję edukacyjną, właściwie kulturalno – naukową i wychowawczą (tworzenie możliwości obcowania z dziełem sztuki jako wartością poznawczą i estetyczną),
  • funkcję estetyczną (kształtowanie wrażliwości na piękno kultury).

 

muzeum PO 2011 11 08 5282