Strona główna

Kolekcja lamp rentgenowskich stanowi głównie zbiór samych lamp rentgenowskich z różnych zastosowań, tj.

  • medycznych,
  • przemysłowych,
  • security,
  • do dyfrakcji oraz
  • fluorescencji rentgenowskiej.

Ponadto w kolekcji tej znajdują się także kompletne aparaty rentgenowskie czy ich części (głowice, kołpaki), jak również wszelkiego rodzaju oprzyrządowanie stosowane z promieniowaniem rentgenowskim (filtry, detektory, soczewki rentgenowskie, wzmacniacze obrazu, kamery itp.), a także fotografie rentgenowskie czy literatura dotycząca promieniowania rentgenowskiego. Ponadto w kolekcji znalazły miejsce także inne eksponaty związane z promieniowaniem jonizującym w ogóle, jak np. aparaty gammagraficzne, ich elementy i in. 
Lampy rentgenowskie stanowiące poniższy zbiór pochodzą z następujących firm:

AEG Amptek ARL AXT
Bede Scientific Instruments Brand X-ray Bruker AXS C.E.I.
CGR Chirana C.H.F. Müller Comet
Dunlee EA Eimac Eureka
GE Generale de Radiologie Golden Engineering Hamamatsu
I.A.E. Ital Structures Kailong Lohmann
Machlett Moxtek MU Incorporated Nago
Neutron Division Nonius Oxford Instruments PANalytical
Petrick Philips Phonix (Rudolfstadt) Prevac
PROTO Manufacturing Rigaku Ritter Rörix
RTW SANDT Scandiflash Schönander
Seifert Shimadzu Siemens SPECS Scientific Instruments
STOE Superior X-Ray Tube Svetlana TEL-Atomic
Telefunken Thales ThermoFischer Scientific Thomson
Toshiba Trophy TruFocus TUBIX
Varian X-RAY WerX X-TECH (USA) Yxlon

Część z tych producentów lamp już nie funkcjonuje na obecnym rynku, inne uległy przekształceniom. Większość z lamp to lampy powojenne, głównie szklane. Nowsze czy współczesne lampy to najczęściej lampy metalowo-ceramiczne. Oczywiście wiele z tych lamp powtarza się w kolekcji, wiele lamp jest niewiadomego pochodzenia. Oprócz samych lamp rentgenowskich kolekcja zawiera również 39 prostowniczych lamp próżniowych – kenotronów, zwanych popularnie „wentylami”.

Kolekcji lamp rentgenowskich towarzyszy skromna wystawa fotografii wykonanych promieniowaniem rentgenowskim przez takich artystów jak: David Arky (USA), Peter Dezeley (Wielka Brytania), Don Dudenbostel (USA), Albert Koetsier (USA), Bert Myers (USA), Werner Schuster (Austria), Joanna Stoga (Polska), Thad Thomas (USA), Chris Thorn (Wielka Brytania), Nick Veasey (Wielka Brytania) i Leslie Wright (Wielka Brytania).