Strona główna

Pracowników Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego narażonego na promieniowanie, widok tysiąca lamp rentgenowskich (w tym przedwojennych, bez żadnego, godziwego atestu!) mógłby wprawić w przerażenie! …gdyby nie to, że cały ten sprzęt to „unieszkodliwiona”, czyli pozbawiona pierwiastka promieniotwórczego, kolekcja uczelnianego muzeum. Więcej...