Strona główna

Największa na świecie kolekcja lamp rentgenowskich przysłużyła się już powstaniu dwóch rozpraw magisterskich, a teraz stała się tematem dwujęzycznego referatu, którego autorem jest Przemysław Babula z Wydziału Mechanicznego. Student, który poświęcił muzeum 67-stronowe opracowanie realizuje program „Podwójnego Dyplomowania” na Politechnice Opolskiej i Narodowym Uniwersytecie Technicznym im. Iwana Puljuja (Тернопільський Національний Технічний Університет імені Івана Пулюя). Więcej...