Strona główna

Kolekcja lamp rentgenowskich zgromadzona w uczelnianym muzeum, licząc ponad tysiąc eksponatów i będąc globalnym unikatem, ma nie tylko światowy rozmach, ale i światowy rozgłos. Więcej...