Strona główna

W Niemczech w 2020 r. ukazała się książka „WILHELM KONRAD RÖNTGEN – na tropie promieni X”. Zawiera ona 50 artykułów dotyczących odkrycia, historii i zastosowania promieni rentgenowskich. Wydało ją Niemieckie Muzeum Röntgena w Remscheid-Lennep, które uznało za celowe przedstawienie w niej również kolekcji lamp rentgenowskich, jaka znajduje się na naszej Politechnice Opolskiej. Więcej...