Strona główna

Zazwyczaj wykorzystanie promieni rentgenowskich kojarzone jest z medycyną oraz ochroną na lotniskach. Promienie rentgenowskie wykorzystywane są także przy produkcji żywności. Dwa kolejne eksponaty z tym związane zostały przekazane do Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej.

 – Do naszego muzeum trafiły kolejne ciekawe eksponaty rentgenowskie, jakimi są: źródło promieniowania X oraz detektor stosowane w przemyśle spożywczym do kontroli ewentualnych zanieczyszczeń w produktach spożywczych. Więcej na https://wu.po.opole.pl/dlaczego-rentgen-jest-potrzebny-przy-produkcji-zywnosci/