Strona główna

Pasjonaci w naszym muzeum

Pracowników Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego narażonego na promieniowanie, widok tysiąca lamp rentgenowskich (w tym przedwojennych, bez żadnego, godziwego atestu!) mógłby wprawić w przerażenie! …gdyby nie to, że cały ten sprzęt to „unieszkodliwiona”, czyli pozbawiona pierwiastka promieniotwórczego, kolekcja uczelnianego muzeum. Więcej...

Polsko-ukraińska praca o naszym muzeum

Największa na świecie kolekcja lamp rentgenowskich przysłużyła się już powstaniu dwóch rozpraw magisterskich, a teraz stała się tematem dwujęzycznego referatu, którego autorem jest Przemysław Babula z Wydziału Mechanicznego. Student, który poświęcił muzeum 67-stronowe opracowanie realizuje program „Podwójnego Dyplomowania” na Politechnice Opolskiej i Narodowym Uniwersytecie Technicznym im. Iwana Puljuja (Тернопільський Національний Технічний Університет імені Івана Пулюя). Więcej...

5-lecie Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich

W roku jubileuszu uczelni swoje święto ma także nasze muzeum – unikat w skali światowej i chluba politechniki. Pięć lat nie jest być może liczbą przyprawiają o zawrót głowy, ale już liczby obrazujące ogrom kolekcji, a więc 1200 unikalnych eksponatów i 430 darczyńców – w tym 152 z zagranicy – imponują każdemu odwiedzającemu muzeum i stawiają politechnikę w absolutnej czołówce skarbnic tego typu. Więcej...

Mgr rtg

Wśród pasjonatów promieni X, którzy przyjeżdżają z odległych zakątków kraju (a i świata), aby odwiedzić nasze muzeum, znalazły się także dyplomantki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Studentki jednej z najlepszych uczelni lekarskich w Polsce, przyjechały tu pod koniec lutego, aby zebrać materiały do pracy magisterskiej o rentgenie. Więcej...