Strona główna

Pasjonaci fizyki w muzeum promieni X

Kiedy fizycy wybierają się na wycieczkę do innego miasta, to owszem, zerkną na zabytki, ale przede wszystkim rozglądają się za czymś, co wiąże się z ich pasją. Nie inaczej było z młodymi fizykami ze stolicy, którzy swoje pierwsze kroki w Opolu skierowali prosto do Muzeum Lamp Rentgenowskich przy Politechnice Opolskiej.. Więcej...

Pasjonaci w naszym muzeum

Pracowników Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego narażonego na promieniowanie, widok tysiąca lamp rentgenowskich (w tym przedwojennych, bez żadnego, godziwego atestu!) mógłby wprawić w przerażenie! …gdyby nie to, że cały ten sprzęt to „unieszkodliwiona”, czyli pozbawiona pierwiastka promieniotwórczego, kolekcja uczelnianego muzeum. Więcej...

Polsko-ukraińska praca o naszym muzeum

Największa na świecie kolekcja lamp rentgenowskich przysłużyła się już powstaniu dwóch rozpraw magisterskich, a teraz stała się tematem dwujęzycznego referatu, którego autorem jest Przemysław Babula z Wydziału Mechanicznego. Student, który poświęcił muzeum 67-stronowe opracowanie realizuje program „Podwójnego Dyplomowania” na Politechnice Opolskiej i Narodowym Uniwersytecie Technicznym im. Iwana Puljuja (Тернопільський Національний Технічний Університет імені Івана Пулюя). Więcej...

5-lecie Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich

W roku jubileuszu uczelni swoje święto ma także nasze muzeum – unikat w skali światowej i chluba politechniki. Pięć lat nie jest być może liczbą przyprawiają o zawrót głowy, ale już liczby obrazujące ogrom kolekcji, a więc 1200 unikalnych eksponatów i 430 darczyńców – w tym 152 z zagranicy – imponują każdemu odwiedzającemu muzeum i stawiają politechnikę w absolutnej czołówce skarbnic tego typu. Więcej...